CIT Classroom

VIDEO Presentation – How to Open My CIT Classroom ( Paano ko mabubuksan and aking CIT Classroom.

Ito ang CIT Classroom na gagamitin ng bawat mag-aaral ng CIT para sa kanilang online e-learning. Nakapaloob  ang bawat paksa at alituntinin na ibibigay ng guro sa bawat asignatura ng mga  mag aaral. 

cit google account for education

Video Presentation – How to Access My GOOGLE Account for Education (Paano ko maa-access ang aking GOOGLE Account for Education.

Ito ang CIT GOOGLE account for education, Nakapaloob dito ang mga applications na gagamitin habang kayo ay nag aaral online, Halimbawa dito ay ang inyong Google E-Mail, Google Meet, Google Drive, Google Docs, Google Slides, Google Sheet at iba pa.